O Aplikaciji.

Aplikacija za upravljanje atletksim takmičenjima.

Unosi i distribucija rezultata.