Startna Lista | Start List

Disciplina: 80m - Predškolski uzrast
Event: 80m - Kids
Vrijeme/Time: 17:10:00
Staza
Line
Startni broj
Bib
Ime i Prezime
Name and Surname
God
BY
Država
Country
1 0 Damir Šišić 2015 BIH
2 0 Ivano Kajić 2015 BIH
3 0 Iris Bruno 2015 BIH
4 0 Amina Prguda 2014 BIH
5 0 Ajlin Kurtalić 2013 BIH
6 0 Narin Kurtalić 2015 BIH
7 0 Edin Kurbegović 2015 BIH
8 0 Orhan Zukić 2014 BIH