Startna Lista | Start List

Disciplina: 100m - Trka u kolicima
Event: 100m - Wheelchairs
Vrijeme/Time: 16:50:00
Staza
Line
Startni broj
Bib
Ime i Prezime
Name and Surname
God
BY
Država
Country
1 0 Samir Spahić

x

BIH
2 0 Ređib Talić

x

BIH
3 0 Marinko Jukić

x

BIH
4 0 Ferid Fazlić

x

BIH
5 0 Srećko Jorgić

x

BIH
6 0 Ljilja Slišković

x

BIH
7 0 Sajra Poljo

x

BIH
8 0 Esad Čamdžić

x

BIH